Friday, June 26, 2009

Isteri Cantik lagi Anggun

Salam Jumaat buat semua...
Dalam satu seerah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, bahawasanya Asma' binti Yazid bin As-Sakan r.a telah mendatangi Rasulullah s.a.w, lalu dia bertanya; Sesungguhnya saya ini utusan orang-orang di belakang sana, dari jemaah wanita-wanita Islam, semua mereka mengatakan sama seperti kata saya, dan sama dengan pendapat saya, iaitu; Sesungguhnya Allah SWT telah mengutuskan engkau kepada lelaki dan perempuan, kita semua telah beriman dengan apa yang engkau bawa. Dan kami kaum wanita serba kurang dan cacat, kerana kami duduk di rumah. Dan sesungguhnya kaum lelaki melebihi kami dengan sembahyang Jumaat, menyaksikan jenazah, pergi berjihad. Dan apabila mereka keluar berjihad, kami kaum wanita lah yang memelihara harta benda mereka, kami mendidik anak-anak mereka, apakah kami berkongsi dengan mereka dalam balasan, duhai Rasulullah?

Rasulullah s.a.w pun menulih kepada para sahabatnya, seraya bertanya: adakah kalian dengar bicara wanita yang bertanya soalan yang sungguh baik tentang agamanya? Para sahabat semuanya menjawab: Tidak ada, duhai Rasulullah!. Maka berkata Rasulullah s.a.w: Kembalilah, wahai Asma', dan beritahukan wanita-wanita yang di belakang itu, bahawasanya kebaikkan layanan salah seorang antara kamu terhadap suaminya, dan kesediaan mereka mendapat keridhaannya, dan menurut apa yang diingini oleh sang suami itu, adalah menyamai semua yang engkau sebutkan tadi".

Maka Asma' pun beredar dari situ dengan bertahlil dan bertakbir, kerana sangat gembira dengan keterangan yang diberikan oleh Rasulullah s.a.w. tadi.

Jelaslah, bahawa pahala yang diterima oleh wanita dalam menyusun hal-ehwal rumah tangganya, mentaati suaminya, mendidik anak-anaknya adalah menyamai pahala seorang lelaki dalam berjihad serta kerja-kerja lain yang khusus oleh lelaki.
Ref: Abdullah Nasih Ulwan.

blog comments powered by Disqus